टच स्क्रीन ओवरले

छवि उत्पादक हिस्सा करमार्क उत्पादक विवरण उपलब्ध मात्रा यूनिट मूल्य Order
E-12-C E-12-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 21.1 6 $157.30000/ पीसी
K-23-U K-23-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 22.7 0 $288.40000/ पीसी
K-19-U K-19-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 19 0 $221.20000/ पीसी
E-84-U E-84-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 8.4 0 $129.93760/ पीसी
E-12-H E-12-H IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 12.1 0 $148.50000/ पीसी
E-65-C E-65-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.5 0 $112.06260/ पीसी
K-17-U K-17-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 17 0 $186.20000/ पीसी
K-64-C K-64-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.4 0 $88.50000/ पीसी
K-15-C K-15-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 15.1 10 $170.17000/ पीसी
E-65-U E-65-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.5 0 $112.06260/ पीसी
K-84-U K-84-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 8.4 0 $111.00000/ पीसी
K-15-U K-15-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 15.1 0 $166.60000/ पीसी
E-84-C E-84-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 8.4 0 $129.93760/ पीसी
E-104-C E-104-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 10.4 0 $139.72500/ पीसी
K-65-C K-65-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.5 0 $88.50000/ पीसी
K-64-U K-64-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.4 0 $88.50000/ पीसी
K-84-C K-84-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 8.4 0 $111.00000/ पीसी
E-19-C E-19-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 19.1 15 $202.35000/ पीसी
E-64-U E-64-U IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 6.4 0 $112.06260/ पीसी
E-15-C E-15-C IRTouch Systems TOUCH SCREEN INFRARED IR 15.1 0 $169.42500/ पीसी